Saharan metsitys sitoisi noin 10 vuoden globaalit hiilidioksidipäätöt:

Hiilidioksiditonnissa on 12/(12+16+16)  kiloa = 273 kg hiiltä  (Hiilen atomipaino on 12 ja hapen atomipaino on 16, joten hiilen osuus CO2 tonnissa on  12/(12+16+16) = 0.273 = 27.3 % ).

Puukuution hiilimäärälle löytyy monenlaista arviota Internetistä. Tulos riippuu puulajista ja siitä puhutaanko kuivatusta puusta vaiko pelkästään puuhiilestä vai otetaanko huomioon puun kuivaessa siitä haihtuvat hiiliyhdisteet. Arviossa pitäisi ottaa huomioon myös oksien, havujen/lehtien ja juurten sekä mykoritsa -sienten osuus.

Joillakin sivuilla puhutaan nyrkkisäännöstä 1 CO2 tonni / puukuutio [1]. Varoakseni yliarviointia käytän UPM:n sivuilta löytyvää tietoa [1] , jossa puhutaan puun rungosta (tarkoitettaneen puun maanpäällistä osaa), joka on sitonut 400 kg hiiltä, josta 200 kg on rungossa (tässä rungolla tarkoitettaneen puun runkoa ilman oksia ja havuja/lehtiä/kantoa?). Käytän arviota 200 kg hiiltä / puukuutio, koska tuo puun maanpäällisen osan runko on se, joka yleensä varastoidaan puurakennuksiin ja paperiin, jolloin saadaan arvio Saharan kyvystä sitoa hiiltä jatkuvasti.

… jatkan tästä, kunhan ehdin….


Lähdeluettelo:

[1] https://www.puuinfo.fi/puutieto/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-resurssitehokkuus/puuhun-sitoutuu-hiilt%C3%A4
”Nyrkkisääntö on, että 1 kuutiometri puuta varastoi 1 tonnin hiilidioksidia.”

[2] https://www.upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/tietoartikkelit/hiilensidonta/
”Yhden kuution runkopuu on sitonut kasvaessaan ilmasta noin 400 kg hiiltä – 200 kg runkoon ja 200 kg puun muihin osiin.”

testi tähän tulee linkki